Grata liitus ELIA-ga

09.05.2016


2016. aasta alguses astus Grata Euroopa Keelevaldkonna Assotsiatsiooni ehk ELIA (European Language Industry Association) liikmeks. Tegu on ühe Euroopa juhtiva liiduga keeleteenuste valdkonnas, mis pakub oma liikmetele platvormi ideede vahetamiseks, ärialaste suhete arendamiseks ning keelevaldkonna eetiliste küsimuste ja kvaliteedistandardite edendamiseks. 

Grata võttis osa ka aprillis Hispaanias Mallorcal toimunud ELIA korraldatud tõlketööstuse juhtidele suunatud konverentsist. Tegemist oli esimese üritusega sarjast „ND Focus“, mis loodi kavatsusega käsitleda probleeme, millega tuleb tõlketööstuses eri juhtimistasanditel rinda pista. Konverentsi peamine eesmärk oli korraldada fokuseeritud suunitlusega foorum, et lahata ühiselt ärialaseid väljakutseid ja vahetada kogemusi. ELIA suutis täita edukalt lubaduse teha seda uudses ja süvitsi minevaid arutelusid soosivas formaadis. Tänavu keskenduti äristrateegiale ning ühinemise ja omandamise teemale, konverentsi sihtgrupiks olid juhtivatel positsioonidel olevad isikud. Grata jaoks moodustasid ürituse kõige kasulikuma osa kahtlemata arutelud äristrateegia teemal. Konverentsi praktiline ülesehitus, mis keskendus tavapäraste presentatsioonide asemel just interaktiivsetele töötubadele, lõi suurepärase õhkkonna ajurünnakuteks, mille käigus otsiti lahendusi probleemidele, millega ka Grata oma tulevikuplaane tehes ja strateegiat koostades tihtipeale silmitsi seisab, nt töötajate kaasamine, kulutõhusus, klientide segmenteerimine jne. Ülimalt motiveeriv oli vahetada kogemusi ja teadmisi inimestega, kes jagavad samu soove ja eesmärke – ajada paremat äri ja muuta tõlketööstuses töötamine mõtestatud ja rahuldust pakkuvaks tegevuseks. 

Konverentsil esitleti ka ELIA, EUATC, GALA, LIND-i projekti ja EMT ülikoolide võrgustiku koostöös valminud 2016. aasta tõlketuru uuringu esmaseid tulemusi, mis käsitlevad hinnasurve probleemi, kaardistavad värbamiskriteeriume ja lahkavad tõlketööstuse peamisi trende, sealhulgas masintõlke kasvavat tähtsust. Grata jaoks kinnitas see veel kord, et hiljuti tuule tiibadesse saanud Grata masintõlkeprojekt on kahtlemata sellesse panustatud aega väärt, kuna liigub ühes suunas tõlketööstuse arengutega ja lubab meil muutuval turul ka tulevikus konkurentsivõimelisena püsida.

Eve Anijärv,
tegevjuht

Kohtumine kauni Madridiga ehk killukesi EUATC konverentsist

07.05.2018

Grata laienenud tõlkevalikus nüüd kõik kolm balti keelt

14.08.2017
Grata pakub nüüd tõlketeenuseid ka läti ja leedu keelde.

Grata meeskonnaga liitus arendus- ja müügijuht Veronica

26.06.2017

Grata jätkab koostööd Tartu Ülikooliga

02.05.2017
Grata jätkab EAS-i toetusel koostööd Tartu Ülikooliga tõlkebüroole kohandatud valdkonnaspetsiifilise masintõlkesüsteemi väljaarendamiseks.

ND Focus ehk Räägime projektijuhtidest

20.12.2016
Detsembri alguses korraldas ELIA Barcelonas oma esimese projektijuhtidele suunatud konverentsi.

Rahvusvaheline tõlkimise päev

30.09.2016

Täna, 30. septembril tähistame taas iga-aastast rahvusvahelist tõlkimise päeva.

Otsime inglise-eesti meditsiinialaste tekstide tõlkijaid ja toimetajaid!

01.08.2016

Näpunäiteid tõlkijaks või toimetajaks kandideerijale

06.06.2016

Need loendamatud loendid

23.05.2016
Loendame need siis lõpuks üles!

Grata on 11-aastane!

05.05.2016
5. mail tähistab Grata tõlkebüroo oma 11. sünnipäeva.

Otsime inglise-eesti tõlkijat!

25.04.2016

Tule meile rasketehnikatekstide tõlkijaks inglise-eesti suunal.

Grata masintõlge

16.02.2016

Jutumärgijuttu

03.02.2016

Tule meile saksa-eesti tõlkijaks!

25.01.2016

Pühadesoov

22.12.2015

Käändelõpp nime järel

15.07.2015
Käändelõpud on toredad ja nendega ei tasu ilmaasjata koonerdada!

Gratal on uus välimus ja koduleht

20.02.2015
Grata visuaalne identiteet on läbinud uuenduskuuri.
LENDAME KOOS!